تمیز کاری

مراحل انجام یک پروژه

تمیز کاری


پس از تکمیل و تایید قطعات ، نسبت یه تمیزکاری و رفع عیوب

ظاهری اقدام و در صورت نیاز به واحد سند بلاست ارسال می گردد.

 

 

 

تمیز کاری

برخی از مشتریان ما


حلوا شکری عقاب
کاله
به تک
دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور
ایران خودرو
سایپا
بیمه خدمات درمانی
سرم سازی رازی
هیوندای
بازار مبل ایران